enfisv

Karjan koko

Kasvava 200 karjan lauma

Tällä hetkellä karjamme koko on noin 200 eläintä, joista 80 on emolehmiä. Pyrimme kasvattamaan karjaa hiljalleen noin 300 eläimeen. Keväällä, kesäisin ja syksyllä karja laiduntaa vapaasti pelloilla, niityillä ja metsissä noin 150 hehtaarin suuruisella alueella.

Karjan koko maan keskiarvoa suurempi
Tuoreen vertailun mukaan (Nautakarja, huhtikuu 2010), Paddaisilla on Suomen limousinkarjoista nopein vuosittainen kasvu (N365). Vertailun kymmenen parasta siitossonnia olivat kaikki Paddaisista. Näiden eläinten 365 päivän paino vaihteli 621 kg ja 658 kg välillä, verrattuna kansalliseen 500 kg keskiarvoon. Vertailussa kymmenen parhaan hiehon joukosta seitsemän hiehoa tuli Paddaisista. Vuoden aikainen keskipaino oli Paddaisten hiehoilla 486-499 kg, kansallisen keskiarvon ollessa 390 kg.

Poikimisaika kiireistä
Emolehmät ja hiehot poikivat vuosittain noin 80 vasikkaa. Poikiminen tapahtuu keväisin ja syksyisin. Poikimisaika on kiireistä aikaa, sillä pyrimme huolehtimaan jokaisesta vastasyntyneestä vasikasta niin hyvin kuin mahdollista. Vasikat elävät ensimmäiset kuusi kuukautta emojensa välittömässä läheisyydessä ja saavat ravinnokseen pääasiassa emänsä maitoa.

70 eläintä myyntiin vuosittain
Myymme sekä yksittäisiä eläimiä että useita eläimiä kerrallaan, esimerkiksi uuden emolehmätilan perustajille. Tällä hetkellä myymme vuosittain noin 40 eläintä karjankasvattajille ja noin 30 eläintä teuraaksi. Karjastamme suurin osa pidetään tilallamme jalostustoimintaa varten.


 

 

Comments are closed.