enfisv

BESÄTTNINGEN

Förstklassig boskap från Paddais

Paddais Limousin är resultatet av ett målmedvetet avelsarbete som pågått i över 20 år. Förutom stränga urvalskriterier för djuren har vi på Paddais satsat på kor med starka modersegenskaper. Paddais Limousin är idag en av Finlands absolut främsta limousingårdar.

Mödrar med rätt egenskaper
Under två decennier har vi valt att fokusera på kor och kvigor med de bästa modersegenskaperna. Detta har visat sig vara en effektiv metod för att säkra kvaliteten på besättningen och avkommorna. Under de senaste åren har Paddais uppvisat väldigt bra resultat i finska bedömningar.

Ursprunget
Paddais Limousin grundades i slutet av 1980-talet, då de första djuren köptes från Qvidja gård i Pargas. Senare har vi även köpt djur utomlands, bland annat från Storbritannien, Frankrike och Danmark. Dessutom har sperma från Nya Zeeland använts.

Besättningens storlek
För tillfället har vi omkring 200 djur, av vilka cirka 80 är moderdjur. Årligen säljer vi runt 70 djur till andra besättningar och till slakt. På sikt planerar vi att utöka djurantalet till ungefär 300 individer.

Utmärkelser
Paddais Limousin har klarat sig utmärkt i Fabas finska avelsvärderingar för besättningar inom köttboskapskontrollen. Exempelvis så har Paddais Limousin rankats högst på listorna för avelsindex under åren 2007-2011.

Faba är ett landsomfattande företag som har specialiserat sig på nötkreatursavel och ägs av uppfödare i Finland. Faba erbjuder bland annat stamboksföring, index, information om tjurar, avelsplaneringstjänster, tillbehörs- och avelsdjursförmedling, semin-, embryo- och fertilitetsrådgivning och DNA-definiering.

 

Comments are closed.