enfisv

Avelsarbetet

Prima kalvar av bra mödrar


Utgångspunkten i avelsarbetet på Paddais gård har varit att enbart använda sig av kor med ypperliga modersegenskaper. I över tjugo år har vi tillämpat tuffa urvalskriterier vilket har resulterat i en mycket högklassig besättning.

Ekologisk boskap betar utomhus
I enlighet med bestämmelserna för ekologisk produktion går vår boskap utomhus så mycket som möjligt. Under sommarhalvåret lever djuren ute dag och natt och får sin näring från ängarnas och fältens frodiga gräs och växtlighet. Under den kallaste tiden på vintern äter djuren ekologiskt producerat ensilage från våra egna fält, men även närproducerat foder såsom krossad havre och ärter.

Djuren är individer
Hos oss behandlas varje djur som individer med respekt och värdighet. Under hela sin livstid får de en så bra skötsel som bara möjligt. Våra djur kännetecknas av rastypiska egenskaper såsom mildhet och styrka, men alla har sina individuella drag.

Kalvningstiden hektisk
På Paddais föds ca 80 kalvar per år. Kalvningen sker under våren och hösten. Kalvningstiden är hektisk eftersom varje nyfödd kalv sköts om extra bra. Kalvarna tillbringar sina första sex månader i sin mammas närhet och näringen består till största delen av stärkande modersmjölk.

 

Comments are closed.