enfisv

Rasegenskaper

Sympatisk och stark ras

Limousin är en utpräglad köttras. Den härstammar ursprungligen från områdena kring Limousin och Marche i Frankrike. Ett typiskt djur är starkt och muskulöst, och det producerar mört och magert kött. En limousin är till naturen beskedlig och anpassar sig väl till olika klimatförhållanden och skötselsystem.

Lugn och godlynt
Rasen har ett fridfullt och harmoniskt lynne. Ursprungligen användes limousinboskap till uppgifter där dess egenskaper kom väl till pass, bland annat som dragdjur. Det lugna lynnet gör att limousinen passar ypperligt för köttdjursuppfödning.

Utmärkt slaktkropp
Limousinrasen kännetecknas av en god slaktkropp. Andelen kött jämfört med ben är högre än för andra raser och fettprocenten är låg, vilket innebär att köttmängden som kan säljas är relativt hög. Köttet är mört och har en förfinad smak, särskilt om boskapen fått beta utomhus.

Lätta kalvningar
På grund av låg födelsevikt är kalvningarna förhållandevis lätta. Enligt statistiken behövs sällan assistans. Över nio av tio kvigor kalvar smidigt utan problem, och resten behöver oftast bara lite hjälp.

 

Comments are closed.