enfisv

Storlek

En växande besättning


Djurantalet på Paddais är i dag omkring 200 nötkreatur, av vilka cirka 80 är kvigor och kor. På längre sikt planerar vi att utöka besättningens storlek till omkring 300. På sommarhalvåret får djuren beta fritt på cirka 150 hektar ängar, fält och skogar.

Paddais nötkreatur toppar statistiken
Enligt en färsk jämförelse (Nautakarja-lehti, april 2010), har djuren på Paddais den snabbaste tillväxten bland limousinboskap i Finland (N365). I den nationella bedömningen kom de tio bästa avelstjurarna från Paddais. Tjurarnas årsvikt (365 dygn) varierade mellan 621 kg och 658 kg, jämfört med det nationella medeltalet på 500 kg. I bedömningen kom sju av de bästa tio kvigorna från Paddais. Kvigornas årsvikt var 486-499 kg, medan det nationella medeltalet var 390 kg.

Kalvningstiden hektisk
Kor och kvigor får varje år cirka 80 kalvar. Kalvningen sker på våren och på  hösten. Det är en hektisk tid eftersom vi försöker sköta om varje nyfödd kalv så bra som möjligt. Kalvarna stannar kvar i mödrarnas omedelbara närhet under de sex första månaderna av sitt liv och äter i huvudsak bara mjölk under den tiden.

70 djur till försäljning varje år
Vi säljer både enskilda avelsdjur och större helheter, t.ex. till nystartade köttdjursgårdar. Cirka 40 djur säljs till uppfödare och 30 till slakt. Största delen av besättningen stannar kvar på gården för att säkra den egna avelsverksamheten.

 

Comments are closed.