enfisv

GÅRDEN

Traditionell och jordnära

Paddais gård i Sagu i sydvästra Finland är en de äldsta herrgårdarna i Finland. Gården är ekologiskt certifierad, specialiserad på boskapsavel och har en av  landets främsta limousinbesättningar. Gården har anor från 1652 och ägs idag av Wilhelm Rosenlew.

Fokus på ekologiska jordbruksmetoder
Paddais gård är ekologiskt certfierad, vilket innebär att man odlar ekologiskt samt erbjuder boskapen en naturlig levnadsmiljö. Målsättningen är förutom att värna om naturen och den biologiska mångfalden, även att vårda kulturlandskapet runt gården. Tillsammans med naturskyddsorganisationer och forskare utvecklar man nya bruksmetoder och hittar lämpliga utvecklingsmöjligheter. Effektiveringen av vattenanvändningen och minimeringen av näringsämnen som rinner ut till vattendragen har varit särskilt viktiga åtgärder på Paddais.

Anor från 1600-talet
Paddais gård kom första gången i familjen Rosenlews ägo år 1652. Familjen tvingades fly från gården under den stora ofreden år 1707. Därefter såg gården en rad olika ägare tills den igen i början av 1900-talet kom i familjen Rosenlews besittning. Karaktärshuset byggdes 1762, och förnyades i nyklassistisk anda i början av 1800-talet. Paddais är väl känt även för sina enastående park som planerades av trädgårdsarkitekt Bengt Schalin.

Professionell och dynamisk familjegård
Paddais är ett professionellt och dynamiskt familjeföretag. Vi är stolta över vår ståtliga boskap, som vi uppföder och sköter på ett jordnära och ekologiskt sätt. Vi är välkända för vår företagsamhet och målmedvetna avelsarbete. Vi vill bidra till utvecklingen av hela boskaps- och köttsektorn i Finland.

 

Comments are closed.