enfisv

Historia

Gårdens historia

Byn Paddais
Paddais by härstammar från 1200-talet. Namnet tyder på att området ägdes och styrdes av Padis kloster i Estland, som ägde omfattande landområden i både Estland och sydvästra Finland. Byn omnämns första gången i historiska dokument år 1346, när biskopen i Åbo överförde ett hemman i Padis till Sagu kyrka. Cirka tre hundra år senare, år 1652, belönades major Ertman Vanzelow för en framgångsrik soldatkarriär med tre landområden i Paddais by. Han adlades Rosenlew år 1683.

300 år herrgårdshistoria
Major Ertman Vanzelow bosätter sig på Paddais år 1652, men hans avkomlingar tvingas fly för ryssarna år 1707. Under de tre därpåföljande århundradena, passerar gården genom flera olika ägares händer tills familjen Rosenlew köper tillbaka gården i början av 1900-talet. Gården är i ett tillstånd av förfall, men restaureras försiktigt och varsamt med beaktande av traditioner.

Fokus flyttar från odling till boskap
Efter andra världskriget år 1953, köper Georg Wilhelm Rosenlew gården av sin farbrors änka. Han utvidgar gården så småningom genom att köpa tillbaka områden som avspjälkts från gården under flera decennier. Efter att han gått bort på 1980-talet ärver hans son Fredrik gården och fortsätter att utveckla den. Han förflyttar tyngdpunkten sakteligen från spannmålsodling till boskapsuppfödning. Uppfödingen börjar när han köper en liten besättning limousinnötkreatur av Qvidja gård i Pargas. Han inleder således avelsverksamheten. År 2009 tar hans son Wilhelm över och får i uppgift att ta hand om herrgården för kommande generationer.

Restaurerat karaktärshus och unik trädgård
Paddais karaktärshus i rokokostil är byggt år 1762. Byggnaden restaurerades i enlighet med nyklassismens ideal i början av 1800-talet. I början av 1900-talet var byggnaden väldigt medfaren och i behov av restaurering. Werner Rosenlew, lillebror till den nuvarande ägarens farfarsfar köpte tillbaka gården och påbörjade restaureringen av byggnaden och trädgården. Huvudbygganden är ett av de bäst bevarade exemplen för byggnadskonsten från sin tid. Paddais är även välkänt för sin trädgård som förnyades i början av 1900-talet enligt ritningar av trädgårdsarkitekt Bengt Schalin.

 

 

Comments are closed.