enfisv

TILL SALU

Enastående limousinboskap från Finland

Paddais Limousin är specialiserad på avel och uppfödning av limousinboskap. Vi säljer varje år i huvudsak unga tjurar och kvigor till boskapsuppfödare i Finland och utomlands. Vi säljer både enskilda nötkreatur och flera stycken på en gång, till exempel för att starta en ny dikogård.

Prima individer från Paddais
Paddais Limousin har vunnit flera bedömningar både på basen av viktökning och köttkvalitet. Nötkreaturen är lätthanterliga, sociala och godlynta. Dessutom är de starka och utnyttjar näring effektivt.

Fördelar med Limousin
Limousin är en stark och muskulös boskapsras, som härstammar från områdena kring Limousin och Marche i Frankrike. Limousinboskap har en hög köttavkastning och köttet är magert och mört. Rasen lämpar sig utmärkt för uppfödning och för utomhusbete, eftersom den har ett saktmodigt och fridfullt lynne. Limousinrasen kännetecknas även av låga födelsevikter och lätta kalvningar och passar därför även bra för korsavel.

Planerar du att starta en ny dikogård?
Limousin passar bra för att starta en helt ny besättning. Hos oss kan du köpa flera djur på en gång om du är intresserad av att börja med uppfödning av limousinboskap.

Ta kontakt!
Om du är intresserad av att skaffa djur eller höra mera om limousinrasen, vänligen kontakta vår boskapsskötare Agata Brandys.

Djur som inte passar för avel säljer vi till slakt. För tillfället säljer vi inte sperma eller embryon.

 

Comments are closed.